Fortsätt till butiken:

Pharmakon / Dr Tolonen, Superman 180 Tabletter

E-posta till en vän

Bli först med att recensera denna produkt

Lagersaldo: Ej i lager.

REK 339,00 kr

298,00 kr
Spara 12%

Från/månad

Mån Summa/mån
Konto17,00 kr
More info
More info

Översikt

Naturlig hjälp vid erektions och potensstörningar.

Bli först med att recensera denna produktSuperman 180 Tabletter


Muira puama (Ptychopetalum olacoides eller potensträdet) piggar upp både psykiskt och fysiskt. Det förbättrar humöret och höjer libidon och kurerar erektionsrubbningar. Indianerna i Syd-Amerika har traditionellt använt Muira puama som stimulant och afrodisiacum. Den franska sexologen dr. Jaques Waynberg "upptäckte" på nytt Muira puama och började forska efter dess effekter vid lipido- och potensproblem. Han har i över 10 år framgångsrikt behandlat tusentals män med Muira puama vid Biosexuella Institutionen i Paris. Enligt undersökningar får 64 % av 19-69 åriga män med sexuella problem hjälp av Muira puama. En stor del rapporterar en klar förbättring redan efter två veckors behandling.

- "Muira puama är ett viktigt alternativ vid behandling av erektionsrubbningar", säger dr. Waynberg. "Det lämpar sig för personer, som inte ännu har fått svåra mentala skador av impotensen. Muira puama passar bra för personer, vars impotens inte beror på organiska sjukdomar och som inte är beroende av läkemedel eller narkotika. Jag rekommenderar Muira puama för yngre friska män som har en tillfällig störning i den sexuella driften, men också för äldre, som redan har lidit en längre tid av nedsatt libido eller impotens." -

Guarana (Paullina cupana) är ett annat brasilianskt extrakt som har blivit populärt i energidrycker. Guarana stimulerar hjärnans funktion och då ökar den mentala aktiviteten och vigilansen. Tanken går snabbare och associationerna ökar. Guarana höjer libidon, förebygger trötthet och ökar uthålligheten.

Zink bygger upp immunförsvaret och förbättrar allmänt välmående samt ökar den fysiska formen. Zinken är en effektiv antioxidant, som förebygger åldersrelaterade förändringar.

Selen är också en bra antioxidant som skyddar våra celler, hjälper oss att komma i form och förebygger åldrande. Selen förbättrar spermats kvalitet.


Muira puama -  I dag kan man erbjuda ett flertal naturmedel som ersättning till Viagra. Amazonas regnskogar erbjuder medel som Muira puama och guarana. Muira puama (ptychopetalum olacoides eller brasilianskt potensträd) piggar upp och ger kraft både psykiskt och fysiskt samt eggar den sexuella driften och förbättrar erektionen.

De sydamerikanska indianerna har använt Muira puama som sexuellt stimulerande medel sedan urminnes tider. Den franske sexologen, läkaren Jaques Waynberg, ”fann” Muira puama i Brasilien på nytt och importerade medlet till Europa. Dr Waynberg leder i Paris en biosexologisk institut, som i över 10 år varit en rådgivande instans i sexuella frågor. Dr Waynberg har använt Muira puama i sin behandling av patienter med sexuella problem och har skrivit ett tiotal böcker i ämnet.

Enligt dr Waynbergs forskning får 2/3 av männen i åldern 19-69 sina problem hjälpta med Muira puama inom en månad; i vissa fall till och med inom ett par veckor. Waynberg har rapporterat följande två studier. I den första deltog 262 män, vilka saknade sexuell aptit och led av erektionsstörningar. Efter två veckors behandling meddelade 62 % att deras situation förbättrats och 52 % att erektionsstörningarna minskat. I den andra undersökningen togs 100 män över 18 år ut, som led av impotens och/eller avsaknad av libido. Muira puama-behandlingen förbättrade möjligheten till erektion i 62 % av fallen samt flera av männen fick också morgonståndet tillbaks.

Dr Waynberg säger om Muira puama:  -   ”att det är ett medel som hjälper vid erektionsproblem.  Det passar för personer vars erektionsproblem ännu inte skapat alltför långtgående psykiska störningar och för personer, vars problem inte beror på fysiska orsaker eller sjukdomar. Jag rekommenderar Muira puama till yngre personer, som kan ha tillfälliga sexuella problem och även till äldre som haft störningar under en längre tid”.

Enligt dr Waynberg är Muira puama ett tryggt naturläkemedel utan biverkningar. Även vissa Viagraforskare rekommenderar Muira puama vid potensproblem (eftersom Viagra inte passar för alla och är dyrt att använda)

Guarana (Paullina cupana) är det andra medlet som kommer från Brasiliens regnskogar. Det är känt som ett populärt energiförhöjande medel i bl a i läskedrycker. Dess egenskaper stimulerar hjärnan och den sexuella driften samt uthålligheten ökar och guarana tar bort trötthetssymptom.
Zink

Zink är ett spårämne, som har mycket stor betydelse för både den manliga och kvinnliga sexuella funktionen. Friska män har gott om zink i testiklarna. Spermats kvalitet beror på zinken och vid zinkbrist minskar testosteronnivån.

I en nyligen publicerad forskningsrapport om zinkbrist kunde i en jämförelse mellan en grupp 27-28-åringar och en grupp 55-73-åringar konstatera följande resultat. I den yngre gruppen, som fick en diet med ytterst lite av zink, under fem månader fann man att testosteronhalten i blodet minskade i snitt med hela 73 %. Gruppen av äldre, vars zinknivå var låg från början, erhöll zinktillskott i maten under 3-6 månader. Här fann forskarna att testosteronnivån ökade i medeltal med 93 %. Den äldre gruppens testosteronnivå ökade till en nivå, som var 50 % högre i förhållande till den yngre gruppen, som knappt fick något zink tillsatt i kosten. I en annan undersökning fann forskarna att kost med låg zinknivå minskade testosteronet i spermat.

Zinkbrist är mer vanlig än vad man tidigare trott speciellt i äldre åldersgrupper. Skälet härtill är att maten idag innehåller lite zink och att zinkupptaget minskar med tilltagande ålder. Normalt mäter man inte zinknivåer i blodet vid hälsoundersökningar eller vid sjukdomsförlopp, varför de i regel inte uppmärksammas av läkarna.

Vid subklinisk brist förbättrar ett zinktillskott immunförsvaret och välbefinnandet. Zink är en antioxidant, som förebygger degeneration och många åldersrelaterade symtom. Zink är ett säkert näringsämnestillskott utan biverkningar.

Selen
Selen är också en antioxidant, som skyddar oss mot degeneration och åldrande och ökar välbefinnandet. Selen är också nödvändigt för spermans kvalitet.

De här ovannämnda fyra ämnen utgör beståndsdelar i ett idealt naturläkemedel, som kan hjälpa vid erektions- och potensstörningar.

1 Tablett innehåller följande ingredienser: 250 mg Muira puama (potensträd), 50 mg guarana, 15 mg zink, 50 µg selen.

Nej